Nhà bếp

BETTY Dish Drainer Pink Plastic UMA 1060294
Giá để đĩa
W23xH18 cm
99,000Đ
mới
REBEL Knob Rack Powder Coated Steel Black UMA 1072532
Móc treo đồ
LxWxH
89,000Đ
mới
REBEL Hook Powder Coated Steel Turquoise UMA 1072501
Móc
H6.7 cm
69,000Đ
ABEL Frying Spoon Skimmer Stainless Steel UMA 1037708
Muỗng vớt bọt
LxWxH
79,000Đ
ABEL Slotted Spatula Stainless Steel UMA 1037692
Xạng có rãnh
LxWxH
79,000Đ
ABEL Soup Ladle Stainless Steel UMA 1037678
Vá múc canh
LxWxH
79,000Đ
ABEL Pasta Server Stainless Steel UMA 1037685
Muỗng pasta
LxWxH
79,000Đ
AKKI Box with lid Paper Multi Color UMA 1037296 (1)
Hộp có nắp
W28xH16 cm
179,000Đ
ANGLIAN Jar with lid Glass Metal Silver UMS 1054415 (1)
Bình có nắp
H24 cm
129,000Đ