Bảo quản thực phẩm

MEI Salt and Pepper Shaker - Price Group Ceramic Mixed UMA 1064285 Front
Salt and Pepper Shaker - Mixed
MEI
W6xH8 cm
19,000Đ
TOMO Bag Clips Plastic UMA 1233_1 (2)
Kẹp miệng túi
LxWxH
29,000Đ
ANGLIAN Salt and Pepper Shaker Glass Metal UMA 1054422
Hộp lắc muối tiêu
H9.5 cm
39,000Đ
HAKATA Lunch Box Polypropylene Mixed UMA 1005943 Corner 1
Hộp đựng cơm
W6xH3 cm
49,000Đ
HAKATA Kitchen Basket Polypropylene White UMA 1044409 Back
Rổ nhỏ
D8.3xW10.2xH7.6 cm
49,000Đ
SPUNK Salt and Pepper Table Set Ceramic UMA 1033359 orange
Bộ đựng muối tiêu
D8xW12xH7 cm
49,000Đ
MEI Container for Spices Price Group Mixed Ceramic UMA 1031201 blue lid
Container for Spices - Mixed
MEI
LxWxH
49,000Đ
HAKATA Food Container with Lid Glass Plastic  UMA 1044577 front
Hộp đựng thực phẩm có nắp
H6.7 cm
49,000Đ
HAKATA Container with Lid Glass Plastic Red UMA 1027556
Hộp đựng có nắp
H16 cm
49,000Đ