Dụng cụ sơ chế

HASHI Cooking Chopsticks Wood UMA 102939
Đũa cả
LxWxH
19,000Đ
HILBERT Wooden Stir Spoon Natural Bamboo UMA 1055122
Muỗng khuấy bằng gỗ
W6 cm
19,000Đ
JACKO Cake cutter Polypropylene Mixed UMA 1017267 front
Cắt bánh
LxWxH
29,000Đ
CLIFTON Spatula Natural Rubber Wood UMA 1072358
Xạng
D6xW29 cm
39,000Đ
ELEKTRA Wine Bottle Stopper Mixed Plastic UMA 1043457
Nắp chặn chai rượu
W9 cm
39,000Đ
ELEKTRA Bottle Opener Mixed Metal UMA 1043297 corner
Mở chai 2
W8.5 cm
39,000Đ
HAKATA Cutting Board Polypropylene Blue UMA 1005899 (1)
Cutting Board
W24 cm
49,000Đ
HAKATA Knife Sharpener ABS Resin UMA 1027853
Dụng cụ mài dao
W3 cm
49,000Đ
HAKATA Lemon Squeezer Plastic White Yellow UMA 1026801 corner 1
Vắt cam
H7 cm
49,000Đ