Thùng rác

BOND Ashtray Plastic Black_ Red UMA 437
Gạt tàn
LxWxH
100,000Đ
SAXON Waste bin Rattan Natural UMA 1911
Sọt rác
LxWxH
120,000Đ
ELKO Basket Polyethylene Black UMA 1018349
Sọt
H25 cm
149,000Đ
KAMBA Waste Bin Polypropylene Multi color UMA 1002775
Sọt rác
H30/ 35 cm
190,000Đ
0770107
Sọt rác
D18xW25xH34 cm
290,000Đ