Tiện ích sắp xếp nhà bếp

CORK Pot Stand Sawdust  UMA 564 front
Lót nồi
D18 cm
35,000Đ
ELEKTRA Pan Holder Mixed Plastic UMA 1043419
Giá đỡ chảo
L14xW7xH7 cm
39,000Đ
HAKATA Kitchen Rack with hooks Polypropylene White UMA 1027983 Corner
Giá treo bếp có móc
L29xW16xH15 cm
49,000Đ
HAKATA S Hook Mixed Polypropylene UMA 1028218
Móc S
L15xW7 cm
49,000Đ
HAKATA Fridge Magnet Pocket Polyethylene Blue UMA 1028324 Front
Rổ nam châm
D6xW15xH10 cm
49,000Đ
HAKATA Dish Drainer White Polypropylene UMA 1027952(2)
Giá để đĩa
L53xW21xH7 cm
49,000Đ
HAKATA Dish Drainer Powder Coated Steel White UMA 1027372 Corrner 1
Giá để đĩa
L28xW14xH12 cm
49,000Đ
HAKATA Drainage Tray Polypropylene White UMA 1028096 front
Khay
L42xW23xH3 cm
49,000Đ
SCRUB Kitchen sponge holder Mixed Ceramic UMA 1053999_1
Đồ đựng miếng rửa bếp
H8xD9.5 cm
59,000Đ