Đồ dùng bàn ăn

ARCADIA Cup Ceramic Mixed UMA 1078220
Cup
H3 cm
9,000Đ
UMA Mug Ceramic Mixed UMA 1002539 Corner 1
Cốc
UMA
H11 cm
9,000Đ
CROUCH Coaster Mixed Polyester UMA 461_1
Lót cốc
LxWxH
15,000Đ
PRIMO Rice bowl White Ceramic UMA 4631
Bát ăn cơm
LxWxH
15,000Đ
PRIMO Rice Bowl Porcelain White UMA 1065459
Bát ăn cơm
D11.5xH6 cm
19,000Đ
PRIMO Plate Porcelain White UMA 1065503
Đĩa
LxWxH
19,000Đ
PRIMO Plate White ceramic UMA 4627
Đĩa
LxWxH
19,000Đ
LARISSA Glass Clear Glass UMA 1000344
Ly
LxWxH
19,000Đ
POLYGON Coaster  Cotton  Blue Green Grey 1056099
Lót cốc
LxWxH
25,000Đ