Kệ sách

LOKKO Shelf Brackets Acacia Natural UMA 2394
Tay đỡ
W17.5xH22.5 cm
65,000Đ
LOKKO Shelf Brackets Acacia White UMA 2395
Tay đỡ
W17.5xH22.5 cm
65,000Đ
AVATAR Assessory Drawer Particle Board PVC Oak UMA 1058628
Ngăn trữ phụ kiên
D28.3xW33.5xH33.1 cm
499,000Đ
AUSTRO Book Shelf - Powder Coated Steel Particle Board - White - D20xH75 D22xW60 UMA 1040081 1040098
Khung giá sách
D20xH75 cm
599,000Đ
AUSTRO Book Shelf - Powder Coated Steel Particle Board - White - D20xH75 D22xW60 UMA 1040081 1040098
Mặt giá sách 3 tầng
D22xW60 cm
599,000Đ
CATCH Wall shelf Natural Acacia UMA 2389 (2)
Giá treo tường
LxWxH
650,000Đ
STUDENT Corner Book Shelf with 5 shelves MDF Steel  Black Natural MDF Steel UMA 1060867 2
Kệ góc
D34xW34xH163 cm
999,000Đ
STUDENT Corner Book Shelf with 5 shelves MDF Steel  Black Natural MDF Steel UMA 1061413
Right Corner Book Shelf
D34xW34xH163 cm
999,000Đ
FERDINAND Book Case Pinewood MDF Black Natural UMA 1000931 (3)
Kệ sách
LxWxH
1,450,000Đ