Kệ sách

LOKKO Shelf Brackets Acacia Natural UMA 2394
Tay đỡ
W17.5xH22.5 cm
65,000Đ
LOKKO Shelf Brackets Acacia White UMA 2395
Tay đỡ
W17.5xH22.5 cm
65,000Đ
AVATAR Back Panel Particle Board PVC Oak UMA 1058598
Tấm hậu kệ sách
W33.5xH1.2 cm
199,000Đ
CATCH Wall shelf Natural Acacia UMA 2387
Giá treo tường
LxWxH
250,000Đ
AVATAR Accessory Drawer Oak Particle Board PVC UMA 1058628
Ngăn ghép kệ sách
D28.4xW33.3xH33.3 cm
499,000Đ
AVATAR Assessory Drawer Particle Board PVC Oak UMA 1058628
Ngăn trữ phụ kiên
D28.3xW33.5xH33.1 cm
499,000Đ
AVATAR Accessory Door Oak Particle Board PVC UMA 1058611 corner
Ngăn ghép kệ sách
D28.3xW33.5xH33.1 cm
499,000Đ
CATCH Wall shelf Natural Acacia UMA 2389 (2)
Giá treo tường
LxWxH
650,000Đ
1030032
Kệ sách
D35xW35xH149 cm
749,000Đ