Kệ sảnh

RALLY Knob Rack with shelf Rubber Wood Natural White UMA 1032987 (1)
Móc treo đồ kèm giá đỡ
D12xH15 cm
199,000Đ
CATCH Wall shelf Natural Acacia UMA 2387
Giá treo tường
LxWxH
250,000Đ
LOKA Hat Rack Lacquer Accacia Black UMA 2090
Giá để mũ
LxWxH
299,000Đ
EDEN Hat Rack Natural white Pinewood rubber wood UMA 1022452 corner
Giá để mũ
D24xW80xH22 cm
390,000Đ
MITFORD Hat Rack Painted Acacia White UMA 1023923
Giá để mũ
D32xW75xH38 cm
490,000Đ
REBEL Standing Coat Hanger Powder Coated Steel Black UMA 1066685 2
Cây treo quần áo
D45xW45xH155 cm
499,000Đ
REBEL Standing Coat Hanger Powder Coated Steel White UMA 1064148 1
Cây treo quần áo
D45xW45xH155 cm
499,000Đ
ZIGGY shelf MFC melamine UMA1020195green
Giá
D30xW45xH12 cm
519,000Đ
REBEL Wall Shelf Powder Coated Steel White UMA 1064230 corner
Giá treo tường
D25xW80xH25 cm
649,000Đ