Đĩa, tô chén & muỗng nĩa

mới
AVON Soya Bowl Porcelain Orange White UMA 1062229
Bát
H3.5 cm
29,000Đ
mới
ESTHER Noodle Bowl Porcelain White UMA 1062021
Bát ăn mỳ
H7 cm
99,000Đ
MARITIME Rice Bowl Blue White Earthenware UMA 1047509
Bát ăn cơm
H6 cm
59,000Đ
MARITIME Serving Plate Blue White Earthenware UMA 1047585
Đĩa
W31xH3 cm
229,000Đ
ALICE Serving Plate Ceramic UMA 1004335
Đĩa
H2 cm
65,000Đ
ALICE Serving Plate Ceramic UMA 1004335
Đĩa
H3 cm
100,000Đ
ARILD Rice Bowl Bone China White 1024357
Bát ăn cơm
H6 cm
390,000Đ
mới
ARISTA Plate Porcelain Blue UMA 1062076
Đĩa
H3 cm
119,000Đ
mới
ARISTA Plate Porcelain Blue UMA 1062083
Đĩa
H2 cm
79,000Đ