Đĩa trái cây

RING Soya Bowl Porcelain Red White UMA 1051926
Bát
H3 cm
29,000Đ
RING Soya Bowl Porcelain Grey White UMA 1051957
Bát
H3 cm
29,000Đ
RING Soya Bowl Porcelain Red White UMA 1051940
Bát
H3 cm
29,000Đ
RING Soya Bowl Porcelain Green White UMA 1051933
Bát
H3 cm
29,000Đ
HAKATA Serving Spoon Stainless Steel  UMA 1005790 front 2
Muỗng
W3 cm
49,000Đ
TANGELO Tray Tin Light Blue UMA 1030945 Front
Tray
LxWxH
49,000Đ
TANGELO Tray Tin Red White UMA 1030969
Khay
LxWxH
49,000Đ
HAKATA Serving Plate Glass Clear UMA 1027723
Đĩa
W11 cm
49,000Đ
LANG SON Tray Tin Red Dia30 UMA 1063684.jpg
Khay
LxWxH
49,000Đ