Dụng cụ nhà bếp

BETTY Dish Drainer Pink Plastic UMA 1060294
Giá để đĩa
W23xH18 cm
99,000Đ
ABEL Frying Spoon Skimmer Stainless Steel UMA 1037708
Muỗng vớt bọt
LxWxH
79,000Đ
ABEL Slotted Spatula Stainless Steel UMA 1037692
Xạng có rãnh
LxWxH
79,000Đ
ABEL Soup Ladle Stainless Steel UMA 1037678
Vá múc canh
LxWxH
79,000Đ
ABEL Pasta Server Stainless Steel UMA 1037685
Muỗng pasta
LxWxH
79,000Đ
ANGLIAN Jar with lid Glass Metal Silver UMS 1054415 (1)
Bình có nắp
H24 cm
129,000Đ
ANGLIAN Jar with lid Glass Metal Silver UMA 1054286 (1)
Bình có nắp
H19 cm
99,000Đ
ANGLIAN Jar with lid Glass Metal Silver UMA 1054408 (2)
Bình có nắp
H13.5 cm
79,000Đ
ANGLIAN Salt and Pepper Shaker Glass Metal UMA 1054422
Hộp lắc muối tiêu
H9.5 cm
39,000Đ