Bảo quản thực phẩm

MEI Salt and Pepper Shaker - Price Group Ceramic Mixed UMA 1064285 Front
Salt and Pepper Shaker - Mixed
MEI
W6xH8 cm
19,000Đ
ANGLIAN Salt and Pepper Shaker Glass Metal UMA 1054422
Hộp lắc muối tiêu
H9.5 cm
39,000Đ
HAKATA Container with Lid Glass  UMA 1044317 front
Hộp đựng có nắp
H10.7 cm
49,000Đ
HAKATA Container with Lid Glass Plastic Red UMA 1027556
Hộp đựng có nắp
H16 cm
49,000Đ
HAKATA Container for Spices Black White Polytyrene UMA 108034
Hũ gia vị
W8xH8 cm
49,000Đ
HAKATA Kitchen Basket Polypropylene White UMA 1044409 Back
Rổ nhỏ
D8.3xW10.2xH7.6 cm
49,000Đ
MEI Container for Spices Price Group Mixed Ceramic UMA 1031201 blue lid
Container for Spices - Mixed
MEI
LxWxH
49,000Đ
HAKATA Food Container with Lid Glass Plastic  UMA 1044577 front
Hộp đựng thực phẩm có nắp
H6.7 cm
49,000Đ
HAKATA Container Polypropylene Brown 1005530
Hộp đựng
H8 cm
49,000Đ