Bảo quản thực phẩm

MEI Salt and Pepper Shaker - Price Group Ceramic Mixed UMA 1064285 Front
Salt and Pepper Shaker - Mixed
MEI
W6xH8 cm
19,000Đ
TOMO Bag Clips Plastic UMA 1233_1 (2)
Kẹp miệng túi
LxWxH
29,000Đ
ANGLIAN Salt and Pepper Shaker Glass Metal UMA 1054422
Hộp lắc muối tiêu
H9.5 cm
39,000Đ
HAKATA Container White Polypropylene UMA 1028089
Hộp đựng
W15xH15 cm
49,000Đ
HAKATA Container with Lid Mixed Glass Metal UMA 1027570
Hộp đựng có nắp
H13 cm
49,000Đ
HAKATA Ice Making Tray Polypropylene White UMA 1005844 corner 1
Khay làm nước đá
W6xH5 cm
49,000Đ
HAKATA Lunch Box Polypropylene Mixed UMA 1005943 Corner 1
Hộp đựng cơm
W6xH3 cm
49,000Đ
HAKATA Kitchen Basket Polypropylene Blue UMA 1044393 Back
Rổ nhỏ
D8.3xW10.2xH7.6 cm
49,000Đ
MEI Container for Spices Price Group Mixed Ceramic UMA 1031201 blue lid
Container for Spices - Mixed
MEI
LxWxH
49,000Đ