Dụng cụ sơ chế

HILBERT Wooden Stir Spoon Natural Bamboo UMA 1055122
Muỗng khuấy bằng gỗ
W6 cm
19,000Đ
HASHI Cooking Chopsticks Wood UMA 102939
Đũa cả
LxWxH
19,000Đ
JACKO Cake cutter Polypropylene Mixed UMA 1017267 front
Cắt bánh
LxWxH
29,000Đ
CLIFTON Spatula Natural Rubber Wood UMA 1072358
Xạng
D6xW29 cm
39,000Đ
ELEKTRA Bottle Opener Mixed Metal UMA 1043297 corner
Mở chai 2
W8.5 cm
39,000Đ
ELEKTRA Wine Bottle Stopper Mixed Plastic UMA 1043457
Nắp chặn chai rượu
W9 cm
39,000Đ
HAKATA Whisk Stainless Steel UMA 1026825
Đánh trứng
LxWxH
49,000Đ
HAKATA Strainer Polypropylene Yellow UMA 1005981
Cái lọc
H9 cm
49,000Đ
WAVELET Pot Holder Pack of 2 Orange White Linen UMA 1056259
Bộ 2 miếng nhấc nồi
W16 cm
49,000Đ