CLIFTON Cutting Board Natural Rubber Wood UMA 1072334
Thớt

CLIFTON

129,000Đ
ABEL Frying Spoon Skimmer Stainless Steel UMA 1037708
Muỗng vớt bọt

ABEL

79,000Đ
ABEL Slotted Spatula Stainless Steel UMA 1037692
Xạng có rãnh

ABEL

79,000Đ
ABEL Soup Ladle Stainless Steel UMA 1037678
Vá múc canh

ABEL

79,000Đ
ABEL Pasta Server Stainless Steel UMA 1037685
Muỗng pasta

ABEL

79,000Đ
BACCHUS Wine Decanter Clear Glass UMA 1022544
Bình rót rượu

BACCHUS

359,000Đ
CLIFTON Spatula Natural Rubber Wood UMA 1072358
Xạng

CLIFTON

39,000Đ
ELEKTRA Wine Bottle Stopper Mixed Plastic UMA 1043457
Nắp chặn chai rượu

ELEKTRA

39,000Đ
GABRIELLE Lemon Juice Squeezer Stainless Steel UMA 102960
Dụng cụ vắt chanh

GABRIELLE

120,000Đ