Dụng cụ sơ chế

HILBERT Wooden Stir Spoon Natural Bamboo UMA 1055122
Muỗng khuấy bằng gỗ
W6 cm
19,000Đ
HASHI Cooking Chopsticks Wood UMA 102939
Đũa cả
LxWxH
19,000Đ
JACKO Cake cutter Polypropylene Mixed UMA 1017267 front
Cắt bánh
LxWxH
29,000Đ
ELEKTRA Bottle Opener Mixed Metal UMA 1043297 corner
Mở chai 2
W8.5 cm
39,000Đ
CLIFTON Spatula Natural Rubber Wood UMA 1072358
Xạng
D6xW29 cm
39,000Đ
ELEKTRA Wine Bottle Stopper Mixed Plastic UMA 1043457
Nắp chặn chai rượu
W9 cm
39,000Đ
SANDSTORM Pot Holder Pack of 2 Multi Color Linen UMA 1056402
Bộ 2 miếng nhấc nồi
W16 cm
49,000Đ
HAKATA Cooking Spoon Steel  UMA 1026832 Corner 1
Thìa ăn
W7 cm
49,000Đ
HAKATA Rice Serving Spoon Mixed Plastic UMA 1027006
Muỗng múc cơm
D1.3xW7 cm
49,000Đ