Đồ lưu trữ nhỏ

NEW MOON Gift Card Paper Mixed UMA 1004700 Front 2
Thiệp quà
L20xW10 cm
10,000Đ
xxx Letter Paper  Mixed UMA 1949 Front 2
Giấy ghi chú
xxx
L6 pieces 15x25 cm
15,000Đ
LANG SON Shopping Bag Paper Red White UMA 1064179 Corner 1
Túi mua sắm
D15xW31.5xH39 cm
15,000Đ
STICKER Note Stickers   UMA 1980 Front
Giấy nhớ
LxWxH
15,000Đ
AVI Note Stickers Paper Mixed UMA 1048735 Front
Giấy nhớ
AVI
L10xW10 cm
19,000Đ
MAZE Hook Steel Mixed UMA 1060140 Front
Móc
LxWxH
25,000Đ
DIESEL Document Sleeve Plastic Mixed UMA 1935 Corner 1
Túi đựng tài liệu
LA4 cm
25,000Đ
SWISH Paper clip Wood  UMA 1859 Front
Kẹp giấy
LxWxH
29,000Đ
TUTTI Key Chain Silicon Mixed UMA 1000610 Front
Móc khóa
L5xW5 cm
29,000Đ