Hộp & giỏ đựng

LANG SON Shopping Bag Paper Red White UMA 1064179 Corner 1
Túi mua sắm
D15xW31.5xH39 cm
15,000Đ
SAXON Basket Rattan Natural UMA 2543
Sọt
D11xW15xH6 cm
39,000Đ
PIMA Pencil Holder Navy Blue Paper UMA 1059458
Ống cắm bút
L10.2xD7xW10 cm
39,000Đ
PASHA Basket - Polypropylene - Turquoise -UMA 1074451
Sọt
L15xW15xH12 cm
49,000Đ
LATITUDE Magazine Holder Pack of 2 Paper Red White UMA 1055306 (1)
Giá để tạp chí
L24.6xW9.8xH30.6 cm
49,000Đ
PASHA Basket - Polypropylene - White UMA 1074444
Sọt
L15xW15xH12 cm
49,000Đ
HAKATA Waste Bin Polypropylene White UMA 1006193 Corner 1
Sọt rác
H23xD24 cm
49,000Đ
SAXON Basket Rattan Natural UMA 2548
Sọt
D11xW16xH14 cm
59,000Đ
PEPIN Basket Mixed Rattan UMA 4154 1
Sọt
LD17xH14 cm
59,000Đ