ALBANY

4168
Tủ quần áo

19,900,000Đ

55 x 215 x 200cm
4 doors/4 top compartments/1 drawer
Số lượng:

Đặc điểm sản phẩm

4 doors/4 top compartments/1 drawer

Hướng dẫn bảo quản