Tuyển Dụng

 

     CHỨC VỤ     ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN

 


 

Nhân Viên Tạp Vụ HN - HCM            
Bảo Vệ HCM          
Nhân Viên Bán Hàng HN - HCM            
Nhân Viên Kỹ Thuật HN - HCM           
Webmaster HCM           
Deputy Shop Manager in Phan Van Tri x2 HCM           
Nhân viên nhập hàng HCM           
Chuyên viên CRM HCM           
Chuyên viên Marketing HCM