Tuyển Dụng

 

CHỨC VỤ     ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN

 


 

Nhân Viên Bán Hàng HN - HCM            
Nhân Viên Kỹ Thuật HN - HCM           
Shop Decorator HN - HCM       
Accessory Purchaser HCM           
Interior Design Consultant HN - HCM           
Interior Designer HN - HCM           
Delivery Coordinator HCM           
Delivery Process Supervisor HCM